chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi sẽ giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách tốt nhất và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật thông tin.

1. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên hệ khác mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông tin về cách bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, hệ điều hành và hoạt động trang web.
  • Thông tin về giao dịch của bạn với chúng tôi, bao gồm thông tin thanh toán nếu áp dụng.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ của chúng tôi.
  • Trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Gửi thông tin về cập nhật sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.
  • Thực hiện các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (nếu bạn đã đồng ý).

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không được phép.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

  • Với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: xử lý thanh toán, dịch vụ khách hàng).
  • Khi chúng tôi bắt buộc chia sẻ thông tin bởi luật pháp hoặc quy định chính phủ.

5. Quyền và lựa chọn của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này thường xuyên để phản ánh sự thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Phiên bản mới nhất của Chính sách Bảo mật này sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được công bố.

Cảm ơn bạn đã đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.