điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ Trang Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng ngưng việc sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử dụng trang web

a. Tuổi tác: Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ để sử dụng trang web này.

b. Trách nhiệm cá nhân: Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

c. Hạn chế sử dụng: Bạn đồng ý không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp nào.

2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

a. Quyền sở hữu: Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, mã nguồn và thiết kế.

b. Sử dụng cá nhân: Bạn được phép tải xuống, in và sao chép nội dung từ trang web này cho sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại hoặc phân phối cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Bảo mật và thông tin cá nhân

a. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web này. Trang web này được cung cấp “như có” và “như sẽ thường xuyên” mà không có bất kỳ bảo đảm nào.

5. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi về Trang Điều Khoản và Điều Kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.